Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Arpacıoğlu Lojistik olarak;

 • Sektöründe önder bir kuruluş olabilmek ve markalaşmak, kurumsallaşarak daha geniş kitlelere ulaşmak ve saygın bir kuruluş olarak var olmak ve devam etmek,
 • Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile olası risk ve fırsatları değerlendirerek şirketimizdeki sistemi sürekli iyileştirmek, izlenebilirliği sağlamak, uygulanabilir şartları yerine getirmek,
 • Tedarikçilerimizle iş birliği ve güven içinde çalışmak,
 • Takım ruhuna sahip eğitimli personel ile sürekli gelişimi sağlamak,
 • Ürün ve hizmet kalitesi ile sektörde aranan bir kuruluş olmak ve saygınlığın sürekliliğini sağlamak,
 • Standartlara, gümrük ve gıda mevzuatına uygun kusursuz, hijyenik ürünü/ hizmeti; tutarlı, müşterilerin güvenlerini kazanacak biçimde ve zamanında sunarak müşteri memnuniyetini artırmak, şikayetleri hızlıca değerlendirip çözüm bulmak,
 • Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ve istişaresini sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenlemek,
 • Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak, kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmak, Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Atıklarımızı kaynağında ayrıştırmak

  Entegre Yönetim Sistemi Politikamızdır.