Lojistik Süreç Yönetimi

Arpacı Lojistik müşterilerine lojistik hizmetler sunmak için kurulmuş bir şirket olarak kalmayacaktır. Sadece depolama ve dağıtım hizmetleri vermek dışında, tedarik zincirindeki hammaddeden tüketime kadara uzayan tedarik zinciri sürecindeki tüm hizmetleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Yurt dışından veya içinden ürünlerin taşınmasını, gümrük hizmetlerini, depolamasını, depo için katma değerli hizmetleri stok yönetimini, dağıtımını, iade yönetimini, servis lojistiğini birbirine bağlı bir şekilde sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaca göre yapılanmış olup, hizmet vermektedir.

Hizmet verdiği firmalarla stratejik ortaklık çerçevesinde çalışmakta, tedarik zincirleri içindeki lojistik hizmetlerde ürün ve hizmet bazında yoğunlaşarak; gerek ölçek ekonomisinden, gerek teknik alt yapısının gücünden yararlanarak, hizmet kalitesini, hızını arttırmak ve maliyetlerini minimize etmeyi amaçlamıştır.

Lojistik süreç içinde görünürlüğü, bilgi paylaşımı, şeffaflığı  hedeflemekte ve müşterileri ile, tedarikçileri ile kurmuş olduğu online bağlantılar ile lojistik hizmet vereceği ürünlerin proaktif bir şekilde bilgilerini almayı, depo hizmetlerinde şeffaflık yaratmayı, yükleme ve dağıtım hizmetlerini online olarak müşterilerinin takibine açmayı hedeflemektedir.

Lojistiğin ancak müşterileri kanalı ile son kullanıcılara;

Doğru Ürünü

Doğru Miktarda

Doğru Biçimde

Doğru Zamanda

Doğru Kaynaktan

Doğru Yolla

Doğru Fiyatla

Teslim edilmesinin tüketici memnuniyeti sağlayabileceğini bilmekte ve iş süreçlerini buna göre planlamakta ve iyileştirmektedir.