Tedarik Zinciri

CSCMP ( Counsul of Supply Chain Management Professionals)  tedarik zinciri yönetimini “Hammaddeden tüketime kadar bir bütün olarak tedarik zincirinin ve birim şirketlerin, uzun dönem performanslarının arttırılması amacıyla, bir kurum içindeki iş kolları arasında, bilinen iş fonksiyonlarının ve aralarındaki uygulamaların sistematik ve stratejik koordinasyonudur” şeklinde tanımlamakta. Hedef artık sadece ayakta kalabilmek değil şirketlerin uzun dönem performanslarının arttırılması olarak belirlenmektedir.

Uzun dönem performans dediğimiz zaman; şirketlerin karlılıklarının arttırılması, rakiplere karşılık gelen pazar paylarının yükseltilmesi, finansal yapılarının iyileştirilmesi, üretilen ürün kalitesinin arttırılması, pazara sunulacak yeni ürünlerin geliştirilmesi, çalışanların memnuniyetinin yükseltilmesi, müşterilerin daha fazla memnun edilmesi, yatırımcıların yatırımlarından tatmin olması, tedarikçilerin yaptıkları çalışmadan memnun olması gibi faktörleri anlıyoruz.

Bunu sağlamak için işletmelerin içinde yer alan satın alma, kalite kontrol, üretim, satış pazarlama, finansman, bilgi sistemleri, insan kaynakları, lojistik gibi departmanların birbirleri içinde planlı ve süreçleri geliştirecek şekilde, bir sistem içinde çalışmasını şart koşuyoruz.

Arpacıoğlu Lojistik firmaların tedarik zincirleri içinde temel iş konularına yoğunlaşmalarını, üretici firmaların üretim dışındaki tüm hizmetlerini, ithalatçı firmaların ithalat ve satış dışındaki tüm operasyonlarını, toptancı firmaların tüm depolama, dağıtım ve son kullanıcıya teslim hizmetlerini onları adına yerine getirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

 

Lojistik

CSCMP ( Counsul of Supply Chain Management Professionals)  , lojistiği, tüm dünya için geçerli olmak üzere şu şekilde tanımlamaktadır. “Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir”.

Bu tanımda müşteri olarak bahsedilen üretici olmayıp son tüketicidir. Tedarik zinciri de artık fabrikaya giren yarı mamulü değil, tüm hammaddelerden başlatılmaktadır. Zincirin bitiş noktası da ürünün son kullanıcıya satışında bitmemekte; o ürünü eskitip veya tüketip yeniden satın almasına kadar geçen süreci de kapsamaktadır. Bu süreç içinde malzeme hareketlerinin, o malzemelere verilen tüm hizmetlerin ve her an malzemelerin durumunu bildiren bilgi akışının değerlendirilmesi lojistik tarafından yapılmaktadır. Bu hareket aynı zamanda geri dönüşleri de bünyesine almaktadır.

Lojistikte önceden planlama, sonra uygulama ve son olarak da kontrol edilerek; yapılanların planlanan sisteme uygun olup olmadığının da raporlaması yapılmaktadır. CSCMP her yıl düzenlediği kongrelerde yeni tanımlar açıklamaktadır. Gelecekte de simülasyon çalışmalarının, bilgi iletişiminin internet üzerinden yapılmasının, proaktif tedarik zinciri tasarımının, son olarak da birlikte bütçelemenin de aynı tanım içine alınacağı bilinmektedir. Arpacıoğlu Lojistik de bu tanım çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve kendini geleceğe hazırlamaktadır.

 

Dış kaynak kullanımı ( Outsourcing )

Üretici kuruluşların kendi temel iş konularına yoğunlaşması ve lojistik hizmetlerini bu konuda yapılanmış ve uzmanlaşmış kuruluşlara bırakması günümüzde en çok rastlanan uygulamalardan biridir.  Basit anlamda Outsourcing veya dış kaynak kullanma “ Üretici adına tedarikçiden satıcıya olan ürün hareketinin bu iş için uzmanlaşmış kuruluşlarca yerine getirilmesi işlemidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım günümüzde özellikle lojistik konusunda değişmiş ve şu şeklini almıştır. “Outsourcing Lojistik hizmetlerin müşteri memnuniyeti ve artı değer yaratmak amacıyla, ana iş konusu lojistik olan kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi için, üretici kuruluşlarla yapılan uzun süreli, stratejik iş ortaklığıdır”.

Arpacıoğlu Lojistik de firmalar tarafından küçük ölçeklerle yapılan ve temel operasyonları olmayan tüm lojistik hizmetleri daha büyük ölçekte, daha kontrollü ve kaliteli bir şekilde, kapıdan kapıya vermek üzere yapılanmıştır.

BİZE ULAŞIN

Herhangi bir sorunuz mu var?

TOP